Thursday, February 25, 2010

Kuku Kambing

Kuku kambing merupakan salah satu cara tradisional digunakan oleh masyarakat petani bagi proses penanaman benih padi di sawah. Kuku kambing diperbuat daripada besi dan hulunya daripada kayu dan ada juga daripada besi. Ia mempunyai mata yang bercabang dua dihujungnya bagi menyelitkan anak padi dan akan ditekan ke dalam tanah untuk ditanam. Ini dapat mempercepatkan proses penanaman anak padi dan memudahkan petani membuat penanaman yang teratur ke atas tapak penanaman.


No comments:

Post a Comment